Diễn đàn: Nhân điện Việt Nam

Diễn đàn Nhân điện Việt Nam, Nhân loại - Giác Ngộ - Tình Thương

Danh mục
  Diễn đàn Bài cuối
 1. Những thông báo và tin tức của Diễn đàn

  Hoạt động :

  Chủ đề: 6
  Bài viết: 6

  Bài cuối:

 2. Trong khu vực này, bạn có thể đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến hay đề nghị về các vấn đề liên quan đến diễn đàn.

  Hoạt động :

  Chủ đề: 3
  Bài viết: 5

  Bài cuối:

 3. Nơi sưu tầm những bài viết hay. Tất cả bài viết gửi vào diễn đàn này đều sẽ được xét duyệt trước khi đăng.

  Hoạt động :

  Chủ đề: 7
  Bài viết: 8

  Bài cuối:

  Ngoài việc chia sẽ phương pháp tập cụ thể, hãy suy nghĩ xem mỗi phương pháp, Nhân Điện cũng như các pháp khác, giúp chúng ta tiến hóa về tâm linh như thế nào.

  Hoạt động :

  Chủ đề: 4
  Bài viết: 4

  Bài cuối:

  Hoạt động :

  Chủ đề: 0
  Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 4. Hoạt động :

  Chủ đề: 0
  Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 5. Hoạt động :

  Chủ đề: 0
  Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 6. Hoạt động :

  Chủ đề: 1
  Bài viết: 1

  Bài cuối:

 7. Hoạt động :

  Chủ đề: 0
  Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 8. Hoạt động :

  Chủ đề: 1
  Bài viết: 1

  Bài cuối:

 9. Hoạt động :

  Chủ đề: 0
  Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 10. Hoạt động :

  Chủ đề: 0
  Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 • Thảo luận về bản chất của bệnh tật và việc trị liệu. Chia sẽ những kinh nghiệm trị bệnh bằng Nhân Điện và các giải pháp của bạn.

  Hoạt động :

  Chủ đề: 3
  Bài viết: 3

  Bài cuối:

 • Mục đích của mỗi pháp thiền là gì? Những lợi ích và nguy hiễm (nếu có)

  Hoạt động :

  Chủ đề: 5
  Bài viết: 7

  Bài cuối:

 • Ứng dụng năng lượng vũ trụ vào trồng trọt và chăn nuôi

  Hoạt động :

  Chủ đề: 2
  Bài viết: 2

  Bài cuối:

 • Ứp dụng những hiểu biết, minh triết vào trong đời sống thường nhật như thế nào?

  Hoạt động :

  Chủ đề: 1
  Bài viết: 1

  Bài cuối:

 • Những bài viết cần sự đóng góp của mọi người để hiểu về đời và đạo

  Hoạt động :

  Chủ đề: 4
  Bài viết: 6

  Bài cuối:

 • Bạn thực sự giải thoát được cở nào? Hãy thảo luận những khái niệm của bạn xem nó có khả năng cởi trói như thế nào. Nhất là các đề tài: giải khổ, phục vụ nhân loại, lòng bác ái, sự tỉnh thức, minh triết, giác ngộ...

  Hoạt động :

  Chủ đề: 5
  Bài viết: 6

  Bài cuối:

 • Thảo luận về đề tài siêu hình, những ảnh hưởng của các cõi giới vô hình đối với đời sống hữu hình và ngược lại.

  Hoạt động :

  Chủ đề: 1
  Bài viết: 2

  Bài cuối:

 • Giới thiệu và tải về các sách hay về thiền định, chữa bệnh, tâm linh,..

  Hoạt động :

  Chủ đề: 2
  Bài viết: 2

  Bài cuối:

 •