Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Pháp môn Phật giáo và Nhân điện

 1. #1

  Lightbulb Pháp môn Phật giáo và Nhân điện  Đức Phật Thích Ca hiện thân tại vùng núi Hy Mã Lạp Sơn trung tâm của quả đất nầy cách đây trên 25 thế kỷ, với mục đích “cứu độ chúng sanh ra khỏi biển khổ luân hồi, Sanh Lão Bệnh Tử, với 2 phương pháp chánh:
  1) Tự lực, theo Thiền tông
  2) Tha lực, theo Tịnh độ tông.

  Phương pháp Tự lực
  rất khó và chỉ có trong thời kỳ Chánh pháp (500 năm sau khi Phật Thích Ca nhập diệt). Phương pháp nầy dành cho các bậc thượng căn, thượng trí. Phương pháp tha lực, kèm tự lực, được áp dụng trong thời kỳ Mạt pháp (1500 năm sau khi Phật nhập diệt), đó là pháp môn Tịnh Độ, nương theo 48 lời nguyện của Phật A-Di-Đà trong kinh Vô Lượng Thọ.
  Tự lực có nghĩa là tự sức mình đạt giác ngộ, chẳng hạn bằng phương pháp toạ thiền. Thiền tông thường được xem là phương pháp dựa vào tự lực để giải thoát.

  Tuy nhiên – như Thiền tông vẫn nhấn mạnh –, mỗi người đều mang sẵn Phật tính trong chính mình. Vì vậy nên sự phân biệt giữa tự lực và tha lực chỉ nói đến cách tu và thật ra cũng không cần thiết. Hành giả theo phép tu tha lực cũng phải tự lực, tinh tiến để mở được cánh cửa của tâm thức, đến với tha lực nọ. Ngược lại, tự lực chẳng qua là biểu hiện cụ thể của tha lực đó.

  Tha lực hay được dùng để chỉ quan niệm dựa vào một vị Phật, thí dụ Phật A-di-đà để sinh vào Tây phương Tịnh độ. Ngược lại, Thiền tông thường được xem là phương pháp dựa vào tự lực để giải thoát.
  Chủ yếu của pháp môn Tịnh Độ là Niệm hồng danh Phật A-Di-Đà (Nam Mô A Di Đà Phật) cho đến nhất tâm bất loạn, thì khi mạng chung cũng là lúc đang nhất tâm niệm Phật, Đức Phật Di Đà và thánh chúng (Bồ-tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí) hiện tiền đưa linh thức, còn gọi là linh hồn, người niệm Phật vãng sanh về Thế giới Cực Lạc để tu học cho đến khi đắc Vô sanh pháp nhẫn, sẽ trở lại Ta Bà để cứu độ thân bằng quyến thuộc. Như vậy pháp môn Tịnh Độ cũng đòi hỏi tự lực (niệm Phật, và phát nguyện vãng sanh), nhờ tha lực của chư Phật, Bồ Tát gia trì đưa linh hồn người niệm Phật về TGCL.Xin đừng hiểu nhầm “tha lực” là lời cầu nguyện của chúng Tăng “cúng cầu siêu”, chức sắc Hòa thượng, Thượng tọa hay Đại lão HT mà được siêu. Phép cúng tế “cầu siêu, đàn tràng siêu độ” là do người Tàu vẽ ra, song song với cúng ông bà do Khổng giáo. Dưới thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, không có cúng kiếng ma chay, cũng không có cúng sao giải hạn như bây giờ do người Tàu đặt ra, vì Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng phật giáo Trung Hoa.

  Trong ngành học Nhân loại - Giác ngộ - Tình thương, từ lớp 13++ học viên có khả năng sử dụng ánh sáng hào quang của Thượng đế tức là hào quang của Phật A Di Đà vì Thầy quan niệm Phật A Di Đà chính là Thượng Đế, đấng Chí tôn đã tạo nên loài người và ban cho loài ngưồi những khả năng quyền năng đặc biệt, để đưa các linh hồn bất tử bất diệt trở về Khối Sáng (tức là thế giới Vô lượng quang của Phật A Di Đà), học viên nhận ánh sáng hào quang của thượng đế vào luân xa 7 rồi từ luân xa 6 truyền giúp người bị tà ma nhập, linh hồn bất tử bất diệt sẽ nương theo hào quang nầy đi về Cõi Sáng.
  Sửa lần cuối bởi tuanna; 06-06-2017 lúc 04:30 AM.

Quyền viết bài
 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •