ứng dụng năng lượng vũ trụ

Quy trình ứng dụng năng lượng vũ trụ trồng hoa màu
Trồng trọt sử dụng năng lượng vũ trụ đề để cây trồng chống được sâu bệnh, sản phẩm ngon thơm và giầu năng lượng giúp người ăn chúng gián tiếp nhận được năng lượng tăng cường sức khỏe.
903 người đã xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL