Tư liệu

22 bài viết trong 3 trang
Sách Minh triết và Giác ngộ
Hiện nay, mặc dù đã có đến hàng triệu Học Viên trên toàn thế giới, trên nhiều quốc gia, Nhân Điện vẫn còn là một ngành học xa lạ và mới mẻ với nhiều người. Trên nguyên tắc, Nhân Điện là một ngành y học cổ truyền, một phân khoa y học của Trường Đại học Các ngành Y học Bổ sung Thế giới tại Colombo, Sri Lanka
147 người đã xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Facebook