Hỏi đáp về môn học

4 bài viết
Người ghét người thương
Câu hỏi: kính thưa thầy, truyền điện, trị bịnh cho mình, cho gia đình mình, thân nhân, bạn bè mình, vv... thì dễ nhưng còn những người mình ghét họ hoặc họ ghét mình thì mình làm thế nào? Mình có thể truyền điện để họ hết ghét mình hoặc mình hết ghét họ hay không?
194 người đã xem
Những câu hỏi trả lời của thầy Lương Minh Đáng về chữa bệnh
Những câu hỏi trả lời của thầy Lương Minh Đáng về chữa bệnh
275 người đã xem
Những câu hỏi trả lời của thầy Lương Minh Đáng ở cấp lớp sơ cấp (Phần 2)
Những câu hỏi trả lời của thầy Lương Minh Đáng ở cấp lớp sơ cấp
264 người đã xem
Những câu hỏi trả lời của thầy Lương Minh Đáng ở cấp lớp sơ cấp (Phần 1)
Những câu hỏi trả lời của thầy Lương Minh Đáng ở các cấp lớp sơ cấp
375 người đã xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Facebook