Video bài giảng của thầy

15 bài viết trong 2 trang
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp  16 đầu tiên - Ngày 09-18/04/2005 tại Úc
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 16 đầu tiên - Ngày 09-18/04/2005 tại Úc
192 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13++ đầu tiên, ngày 16-18/4/2004 [Audio, Video]
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13++ đầu tiên - Ngày 16-18/04/2004 [Audio, Video]
350 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13+ đầu tiên  tại Úc ngày 31/10-02/11/2003
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13+ đầu tiên tại Úc ngày 31/10-02/11/2003 (Audio)
330 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13  tại Melbourn, Úc ngày 23/02-01/03/2003
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13 tại Melbourn, Úc ngày 23/02-01/03/2003
338 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13  tại Châu Âu ngày 11-17/12/2004
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13 tại Châu Âu ngày 11-17/12/2004
326 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13 tại SanJose, Mỹ ngày 21-23/12/2004
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13 tại SanJose, Mỹ ngày 21-23/12/2004
322 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đặc biệt tại Houston, Mỹ ngày 31/5/2002
Thầy Lương Minh Đáng dậy Lớp 7 đặc biệt tại Housston, Mỹ ngày 31/5/2002
290 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đầu tiên tại Florida, Mỹ ngày 25/11/1999
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đầu tiên tại Florida, Mỹ ngày 25/11/1999
163 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7,7+  tại Thái Lan ngày 16/07/2002
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7,7+ tại Thái Lan ngày 16/07/2002
210 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 6  tại Sài Gòn năm 2002 (4 lớp)
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 6 - 4 lớp tại Sài Gòn năm 2002
258 người đã xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Facebook