Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13  tại Melbourn, Úc ngày 23/02-01/03/2003
1.711 người đã xem · Bình luận ·

Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13 tại Melbourn, Úc ngày 23/02-01/03/2003

Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13 tại Melbourn, Úc ngày 23/02-01/03/2003
NỘI DUNG CHI TIẾT

Phần 1

 


Phần 2

 


Phần 3

 


Phần 4

 


Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Kim tự tháp đôi
0 người đã mua
0 đ chiếc
để đặt mua