[Video] Thầy Lương Minh Đáng: Lớp  16-18 - Tháng 06/2007 tại Úc
1.721 người đã xem · Bình luận ·

[Video] Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 16-18 - Tháng 06/2007 tại Úc

[Video] Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 16-18 - Tháng 06/2007 tại Úc
NỘI DUNG CHI TIẾT

Ngày 1

 


Ngày 2

 


Ngày 3

 


Ngày 4

 


Ngày 5

 


Ngày 6

 


Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Kim tự tháp đôi
0 người đã mua
0 đ chiếc
để đặt mua