[Video] Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 20  - Ngày 23-28/7/2007 tại Úc
1.964 người đã xem · Bình luận ·

[Video] Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 20 - Ngày 23-28/7/2007 tại Úc

[Video] Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 20 - Ngày 23-28/7/2007 tại Úc
NỘI DUNG CHI TIẾT

Ngày 1

 

Ngày 2

 

Ngày 3

 

Ngày 4

 

Ngày 5

 

Ngày 6

 

Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Kim tự tháp đôi
0 người đã mua
0 đ chiếc
để đặt mua