[Video] Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 19  - Tháng 08/2007 tại Úc
1.573 người đã xem · Bình luận ·

[Video] Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 19 - Tháng 08/2007 tại Úc

[Video] Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 19 - Tháng 08/2007 tại Úc
NỘI DUNG CHI TIẾT

Ngày 1

Buổi Sáng

 

Buổi Chiều

 


Ngày 2

Buổi Sáng

 

Buổi Chiều

 


Ngày 3

Buổi Sáng

 

Buổi Chiều

 


Ngày 4

Buổi Sáng

 

Buổi Chiều

 


Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Kim tự tháp đôi
0 người đã mua
0 đ chiếc
để đặt mua