Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13++ đầu tiên, ngày 16-18/4/2004 [Audio, Video]
2.169 người đã xem · Bình luận ·

Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13++ đầu tiên, ngày 16-18/4/2004 [Audio, Video]

Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13++ đầu tiên - Ngày 16-18/04/2004 [Audio, Video]
NỘI DUNG CHI TIẾT

Ngày 1

 


Ngày 2

 


Ngày 3

 


Video ngày cuối

 


Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Kim tự tháp đôi
0 người đã mua
0 đ chiếc
để đặt mua