Người ghét người thương
11.355 người đã xem · Bình luận ·

Người ghét người thương

Câu hỏi: kính thưa thầy, truyền điện, trị bịnh cho mình, cho gia đình mình, thân nhân, bạn bè mình, vv... thì dễ nhưng còn những người mình ghét họ hoặc họ ghét mình thì mình làm thế nào? Mình có thể truyền điện để họ hết ghét mình hoặc mình hết ghét họ hay không?
NỘI DUNG CHI TIẾT

Câu hỏi: kính thưa thầy, truyền điện, trị bịnh cho mình, cho gia đình mình, thân nhân, bạn bè mình, vv... thì dễ nhưng còn những người mình ghét họ hoặc họ ghét mình thì mình làm thế nào? Mình có thể truyền điện để họ hết ghét mình hoặc mình hết ghét họ hay không? 

Thầy Đáng trả lời: 

Câu hỏi này rất thực tế, người hỏi câu này rất thành thật và can đảm, không giấu diếm tình cảm. Ở đời không ai tránh khỏi tình cảm thương và ghét. Tôi là Thầy, tôi cũng có những tình cảm buồn, vui, oán, giận, thương, ghét như anh chị em. Cho dù mình tốt, mình không hại ai, không gây thù, chuốc oán với ai, tu hành đạo hạnh, cũng vẫn có người ghét mình. Ông Chúa, ông Phật cũng không tránh khỏi người thương kẻ ghét thì huống chi chúng ta là con người bình thường. 

Để làm người tốt, ông Chúa, ông Phật dạy chúng ta quên mình, từ bi, hỷ xã, thương người, giúp người, vv... Những điều dạy này rất cao cả,đạo đức. Ai cũng nhận là hay, là đúng nhưng trong thực tế cuộc đời, đã có mấy ai thực hiện, thực hành được những lời dạy dỗ cao siêu nầy? Bây giờ anh chị em là học viên Nhân Điện, chúng ta đã trãi qua thiền dịnh, truyền điện giúp người, cứu người, nay nhân có câu hỏi của Học viên về chuyện thương ghét nầy, Thầy sẽ dạy anh chị em công thức thực dụng của Ngành Nhân Điện chúng ta, để cho Anh Chị Em bỏ cái ghét, tập cái thương để cuộc đời chúng ta được tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Cách thức Thầy dậy thì đơn giản lắm, dễ thực hiện, thực hành lắm, quan trọng là anh chị em có chịu thực hiện, thực hành hay không? 

Cách thức như thế nầy : Anh chị em lập một danh sách gồm những người mà anh chị em ghét, hoặc những người ghét Anh Chị Em, mỗi ngày anh chị em dùng LX 6 truyền điện vô danh sách đó từ 30 giây tới một phút. Việc làm này không uổng công đâu, đây là một phương tiện giúp cho anh chị em trở thành một người tốt. Khi truyền điện cho người ta, cái tâm của anh chị em mở ra , cái dòng điện của Thượng Đế luân lưu vào trong cơ thể của Anh Chị Em sẽ làm cho Anh Chị Em hết đau hết bịnh, hết buồn, hết phiền, hết giận, hết hờn. Dòng điện của Thượng Đế luân lưu vô cơ thể của người ta cũng làm cho người ta hết đau, hết bịnh, hết giận hết hờn. Truyền điện cho cái danh sách thứ hai nầy sẽ đem lại kết quả rất tốt đẹp cho cả hai, trước nhứt là cho Anh Chị Em, kế đó là cho những người Anh Chị Em ghét hoặc là những người ghét Anh Chị Em. 


Anh chị em làm âm thầm, đừng nói cho ai biết việc làm của Anh Chị Em, dù đây là việc làm tốt, giúp mình, cứu người chớ không có hại ai,nhưng mà mình cũng không được họ ai biết. Sau thời gian vài tuần truyền điện như vậy sẽ có kết quả tốt đến với anh chị em. Trường hợp vợ chồng bất hòa, Anh Chị Em cũng dùng phương thức truyền điện nầy, sau một thời gian truyền điện phải lưu ý là mình truyền điện với tâm thành và thiện chí -thì vợ chồng sẽ không còn bất hòa nhau nữa. 

Tóm lại, Anh Chị Em phải nhớ lời dặn quan trọng nầy :“Thương mình giúp đỡ mà ghét mình cũng giúp đô thì mình mới là người tu”. 

Xuân Quý Mùi - 2003