Thầy Lương Minh Đáng: Lớp  16 đầu tiên - Ngày 09-18/04/2005 tại Úc
2.023 người đã xem · Bình luận ·

Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 16 đầu tiên - Ngày 09-18/04/2005 tại Úc

Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 16 đầu tiên - Ngày 09-18/04/2005 tại Úc
NỘI DUNG CHI TIẾT

Phần 1

 


Phần 2

 


Phần 3

 


Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Kim tự tháp đôi
0 người đã mua
0 đ chiếc
để đặt mua