Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13  tại Châu Âu ngày 11-17/12/2004
1.798 người đã xem · Bình luận ·

Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13 tại Châu Âu ngày 11-17/12/2004

Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13 tại Châu Âu ngày 11-17/12/2004
NỘI DUNG CHI TIẾT

Phần 1

 


Phần 2

 


Phần 3

 


Phần 4

 


Phần 5

 


Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Kim tự tháp đôi
0 người đã mua
0 đ chiếc
để đặt mua