Video bài giảng của thầy

20 bài viết trong 2 trang
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13 tại SanJose, Mỹ ngày 21-23/12/2004
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13 tại SanJose, Mỹ ngày 21-23/12/2004
1.803 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đặc biệt tại Houston, Mỹ ngày 31/5/2002
Thầy Lương Minh Đáng dậy Lớp 7 đặc biệt tại Housston, Mỹ ngày 31/5/2002
1.782 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đầu tiên tại Florida, Mỹ ngày 25/11/1999
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đầu tiên tại Florida, Mỹ ngày 25/11/1999
1.618 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7,7+  tại Thái Lan ngày 16/07/2002
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7,7+ tại Thái Lan ngày 16/07/2002
1.440 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 6  tại Sài Gòn năm 2002 (4 lớp)
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 6 - 4 lớp tại Sài Gòn năm 2002
1.549 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 5.2 & 6 tại Hongkong ngày 22-23/06/2002
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 5.2 & 6 tại Hongkong ngày 22-23/06/2002
1.319 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 4 - ngày 20-22/10/1995 tại Thái Lan (bản đẹp)
Thầy Lương Minh Đáng dạy Cấp 4 tại Thái Lan, khai mở luân xa tập thể cho mọi người bằng luân xa 6 của Thầy và khai mở luân xa cho người khuyết tật bằng phương pháp đặt tay trực tiếp.
1.779 người đã xem
Xem Video: Thầy dậy lớp 4 tại Thái Lan
Xem Video: Thầy dậy lớp 4 tại Thái Lan
1.690 người đã xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Facebook