Tư liệu

28 bài viết trong 3 trang
Buổi họp đặc biệt tại Boomhock, Loosdrecht, Hà Lan - 13-21/5/1996
Tất cả anh chị em, đây là dịp may hiếm có. Tôi ở đây 1 tuần lễ, tám, chín ngày. Nói tóm lại trong thời gian này, những cái nào anh chị em không hiểu, bất cứ trong lãnh vực gì, anh chị em hởi tôi trả lời hết cho anh chị em học.
1.904 người đã xem
Bài Giảng lớp 20 - lớp Ứng dụng tâm linh II (ngày 23-28/7/2007)
BÀI GIẢNG THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG LỚP ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LINH II - LỚP 20 (Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 năm 2007, Úc châu)
1.723 người đã xem
Bài Giảng lớp 19 - lớp Ứng dụng tâm linh I (ngày 04-10/01/2007)
BÀI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG TÂM LINH I LỚP 19 đầu tiên (7 ngày từ ngày 4-10/01/2007)
1.608 người đã xem
Bài Giảng lớp 18 - lớp Triết học Đông phương III (ngày 02-06/10/2005)
BÀI GIẢNG LỚP TU NGHIỆP 5 NGÀY (LỚP 18) LỚP TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG III (TỪ NGÀY 02-06/10/2005)
2.491 người đã xem
Bài Giảng lớp 16 - lớp Triết học Đông phương I (ngày 9-18/4/2005)
BÀI GIẢNG LỚP TU NGHIỆP 10 NGÀY (LỚP 16) LỚP TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG 1 (TỪ NGÀY 9-18/04/2005)
1.506 người đã xem
Sách Hạnh phúc và May mắn (Tài liệu và Video nghe)
Tập sách Nhân Điện thứ hai nầy mang tựa đề “Master Lương Minh Đáng - Hạnh Phúc & May Mắn”, toàn bộ các đề tài, các bài giảng của Thầy trong tập sách Nhân Điện nầy có nộỉ dung, tính chất, khả năng mang lại hạnh phục và may mắn cho tất cả những ai chịu tiếp nhận những tư tưởng của Thầy cũng như chịu thực hiện, thực hành những lời dạy của Thầy
1.375 người đã xem
Tập san Nhân loại - Giác ngộ - Tình thương (2002)
Tập san Nhân loại - Giác ngộ - Tình thương là tiếng nói của tất cả anh chị em trong ngành Nhân Điện, là quyển sổ ghi lại những lời giảng của Thầy, là nhật ký của những nghiên cứu và phát triển trong ngành Nhân Điện.
827 người đã xem
Tập san Nhân loại - Giác ngộ - Tình thương
Tập san Nhân loại - Giác ngộ - Tình thương là tiếng nói của tất cả anh chị em trong ngành Nhân Điện, là quyển sổ ghi lại những lời giảng của Thầy, là nhật ký của những nghiên cứu và phát triển trong ngành Nhân Điện.
982 người đã xem
Tập san Minh Triết - Xuân Tân Tỵ
Ngành Nhân Điện được thầy Lương Minh Đáng xây dựng khởi từ Hoa Kỳ năm 1989. Hiện nay Ngành đã phổ biến đến nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới...
816 người đã xem
Tập san Minh Triết - Xuân Quý Mùi
Năm Nhâm Ngọ 2002 đã nhanh chóng trôi qua, thế giới đã có rất nhiều biến chuyển, Ngành Nhân Điện của chúng ta cũng có nhiều tin tức, hoạt động trong năm cần thông tin, trai đổi với Anh Chị Em Nhân Điện toàn thế giới.
815 người đã xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Facebook