Bài Giảng lớp 20 - lớp Ứng dụng tâm linh II (ngày 23-28/7/2007)
1.723 người đã xem · Bình luận ·

Bài Giảng lớp 20 - lớp Ứng dụng tâm linh II (ngày 23-28/7/2007)

BÀI GIẢNG THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG LỚP ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LINH II - LỚP 20 (Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 năm 2007, Úc châu)
NỘI DUNG CHI TIẾT

Các Anh/chị/em nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, học cấp nào đọc bài giảng cấp đó và tuyệt đối không được tập trước công thức lớp cao khi chưa được nhận năng lực của cấp lớp đó, quan trọng nhất vẫn là anh chị em đọc theo dòng điện năng của sự dẫn dắt mách bảo và không quyên điều Thầy đã dạy trong việc đọc tài liệu sách báo tư liệu vv…, đó là “Truyền điện vô trước khi đọc”.


Tải xuống: Bài Giảng lớp 20

Đọc Online