Sách Minh triết và Giác ngộ
874 người đã xem · Bình luận ·

Sách Minh triết và Giác ngộ

Hiện nay, mặc dù đã có đến hàng triệu Học Viên trên toàn thế giới, trên nhiều quốc gia, Nhân Điện vẫn còn là một ngành học xa lạ và mới mẻ với nhiều người. Trên nguyên tắc, Nhân Điện là một ngành y học cổ truyền, một phân khoa y học của Trường Đại học Các ngành Y học Bổ sung Thế giới tại Colombo, Sri Lanka

Hiện nay, mặc dù đã có đến hàng triệu Học Viên trên toàn thế giới, trên nhiều quốc gia, Nhân Điện vẫn còn là một ngành  học xa lạ và mới mẻ với nhiều người. Trên nguyên tắc, Nhân Điện là một ngành y học cổ truyền, một phân khoa y học của Trường Đại học Các ngành Y học Bổ sung Thế giới tại Colombo, Sri Lanka

NỘI DUNG CHI TIẾT

CHÚ Ý: 

Các anh/chị/en nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, học cấp nào đọc bài giảng cấp đó và tuyệt đối không được tập trước công thức lớp cao khi chưa được nhận năng lực của cấp lớp đó, quan trọng nhất vẫn là anh chị em đọc theo dòng điện năng của sự dẫn dắt mách bảo và không quyên điều Thầy đã dạy trong việc đọc tài liệu sách báo tư liệu vv…, đó là “Truyền điện vô trước khi đọc”


TẢI XUỐNG:SÁCH MINH TRIẾT VÀ GIÁC NGỘ


Đọc Online

Hiện nay, mặc dù đã có đến hàng triệu Học Viên trên toàn thế giới, trên nhiều quốc gia, Nhân Điện vẫn còn là một ngành  học xa lạ và mới mẻ với nhiều người. Trên nguyên tắc, Nhân Điện là một ngành y học cổ truyền, một phân khoa y học của Trường Đại học Các ngành Y học Bổ sung Thế giới tại Colombo, Sri Lanka