Sách Hạnh phúc và May mắn (Tài liệu và Video nghe)
1.445 người đã xem · Bình luận ·

Sách Hạnh phúc và May mắn (Tài liệu và Video nghe)

Tập sách Nhân Điện thứ hai nầy mang tựa đề “Master Lương Minh Đáng - Hạnh Phúc & May Mắn”, toàn bộ các đề tài, các bài giảng của Thầy trong tập sách Nhân Điện nầy có nộỉ dung, tính chất, khả năng mang lại hạnh phục và may mắn cho tất cả những ai chịu tiếp nhận những tư tưởng của Thầy cũng như chịu thực hiện, thực hành những lời dạy của Thầy
NỘI DUNG CHI TIẾT

Master Lương Minh Đáng - Hạnh Phúc & May Mắn

Tập sách Nhân Điện thứ hai nầy mang tựa đề “Master Lương Minh Đáng - Hạnh Phúc & May Mắn”, lý do không phải chỉ vì một hai câu hỏi, bài giảng có đề tài hạnh phúc hay may mắn, mà toàn bộ các đề tài, các bài giảng của Thầy Đáng trong tập sách Nhân Điện nầy có nộỉ dung, tính chất, khả năng mang lại hạnh phục và may mắn cho tất cả những ai chịu tiếp nhận những tư tưởng của Thầy Đáng cũng như chịu thực hiện, thực hành những lời dạy của Thầy Đáng, không cần phải thực hiện, thực hành nhiều việc nhiều điều, Nhân Điện thực sự đòi hỏi chúng ta rất ít công sức, Nhân Điện chỉ đòi hỏi chúng ta công quả mà thôi, chỉ cần thực hiện hai điều căn bản của Nhân Điện vừa nêu trên, Giác Ngộ & Tình Thương, chúng ta sẽ có may mắn và chúng ta sẽ có hạnh phúc nếu không muốn nói là chúng ta sẽ có tất cả, chúng ta sẽ có trước mắt là sức khỏe cho thể xác, xa hơn là chúng ta sẽ có bình an cho tâm hồn, chúng ta sẽ có hiện tại là niềm vui, tương lai là hạnh phúc.

TẢI XUỐNG: SÁCH HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮNĐọc Online

Video sách đọc Hạnh phúc và May Mắn

1. Lời tựa - Thầy Lương Minh Đáng (CD Hạnh Phúc & May Mắn)


2. Triết học tâm linh MEL - Thầy Lương Minh Đáng (CD Hạnh Phúc & May Mắn)


3. May mắn - Thầy Lương Minh Đáng (CD Hạnh Phúc & May Mắn)

4. Định mệnh - Thầy Lương Minh Đáng (CD Hạnh Phúc & May Mắn)


5. Tha thứ và Hận thù - Thầy Lương Minh Đáng


6. Tự do lựa chọn - Thầy Lương Minh Đáng (CD Hạnh Phúc & May Mắn)


7. Thiên tai, Động đất, Sóng thần - Thầy Lương Minh Đáng (CD Hạnh Phúc & May Mắn)


8. Hạt giống Thượng Đế - Thầy Lương Minh Đáng (CD Hạnh Phúc & May Mắn)


9. Năng lượng vũ trụ - Thầy Lương Minh Đáng (CD Hạnh Phúc & May Mắn)