Thể lệ
 • Bằng việc ấn vào nút Mua trên website này, người dùng đồng ý với các điều khoản sử dụng và các quy định mà Gạo lứt Như Châu đưa ra. Gạo lứt Như Châu có quyền đưa ra các thay đổi trong điều khoản sử dụng, các quy định mà không cần báo trước cho người dùng. Sau bất cứ thay đổi nào về điều khoản sử dụng và quy định mà người dùng vẫn tiếp tục sử dụng website Gạo lứt Như Châu, coi như người dùng đồng ý hoàn toàn với các thay đổi đó.
   
 • Khi sử dụng website Gạo lứt Như Châu và các dịch vụ mà nó cung cấp, người dùng có trách nhiệm tự bảo quản mật khẩu và các thông tin cá nhân của mình. Trong trường hợp có các sự cố về mạng Internet xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Gạo lứt Như Châu, Gạo lứt Như Châu sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu có thể xảy ra. Gạo lứt Như Châu sẽ luôn cố gắng để website và dịch vụ của mình luôn luôn hoạt động 24 giờ một ngày nhưng sẽ có những trường hợp website Gạo lứt Như Châu cần được bảo trì, nâng cấp hay gặp sự cố ngoài ý muốn. Với những trường hợp đó, Gạo lứt Như Châu sẽ không chịu trách nhiệm khi người dùng không thể truy cập website Gạo lứt Như Châu.
   
 • Gạo lứt Như Châu có toàn quyền thay đổi các điều khiển sử dụng hay các quy định, thể lệ liên quan tới từng mặt hàng cụ thể trên website. Thay đổi đó có thể bao gồm cả nội dung mặt hàng, số giờ cần thiết để đăng ký mua hay số người mua tối thiểu cần thiết. Gạo lứt Như Châu cũng có toàn quyền thay đổi hình thức đặt cọc hay thanh toán.
   
 • Để đăng ký mua sản phẩm, người dùng phải là công dân Việt Nam và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Người dùng có trách nhiệm bảo vệ số điện thoại, địa chỉ email hay các hình thức liên lạc khác mà Gạo lứt Như Châu yêu cầu để nhận được các thông báo từ Gạo lứt Như Châu. Trong trường hợp không thể liên lạc với người dùng qua các hình thức do Gạo lứt Như Châu định trước, Gạo lứt Như Châu sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.
   
 • Người dùng không được phép đăng tải trên website Gạo lứt Như Châu cũng như các website thành viên khác thuộc hệ thống Gạo lứt Như Châu các thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi của người khác, quyền lợi của người bán hoặc quyền lợi của Gạo lứt Như Châu. Các thông tin đăng tải trên các website này cũng phải đảm bảo không vi phạm pháp luật và đúng với thuần phong mỹ tục.
   
 • Gạo lứt Như Châu đảm bảo người dùng sẽ được quyền mua sản phẩm với đúng các chi tiết công bố trên website Gạo lứt Như Châu khi người dùng đã đăng ký mua thành công và người dùng đã đặt cọc/ thanh toán tiền theo quy định..
   

 •  
 •  
 • Gạo lứt Như Châu không chịu trách nhiệm với các trường hợp thất lạc, chậm trễ khi gửi thông tin hay chuyển tiền đặt cọc/ thanh toán dẫn đến việc người dùng không thể đủ điều kiện mua sản phẩm.
   
 • Các thắc mắc, khiếu nại cần được gửi cho Gạo lứt Như Châu theo các hình thức liên lạc được công bố trên website Gạo lứt Như Châu trong thời điểm 7 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật) tính từ ngày kết thúc thời hạn mua hàng của một sản phẩm. Sau thời điểm đó, Gạo lứt Như Châu sẽ không giải quyết bất cứ khiếu nại nào.
   
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL