Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đầu tiên tại Florida, Mỹ ngày 25/11/1999
1.601 người đã xem · Bình luận ·

Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đầu tiên tại Florida, Mỹ ngày 25/11/1999

Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đầu tiên tại Florida, Mỹ ngày 25/11/1999
NỘI DUNG CHI TIẾT

Phần 1

 


Phần 2

 


Phần 3

 


Phần 4

 


Phân 5

 


Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Kim tự tháp đôi
0 người đã mua
0 đ chiếc
để đặt mua