Giới thiệu

12 bài viết trong 2 trang
Giới thiệu về Thầy Lương Minh Đáng
Thầy sinh ngày 30-1-1942, 18 năm sau khi Ngài Dasida Narada từ trần năm 1924, thiền định tiếp xúc Thượng Thiên tu học đêm 28-12-1971 âm lịch, 18 năm sau dạy lớp nhân điện đầu tiên ngày 20-07-1989, 18 năm giảng dạy Thầy từ trần ngày 12-08-2007.
12.491 người đã xem
Năng lượng Vũ Trụ là gì ?
Năng lượng vũ trụ là khởi nguồn của sự sống muôn loài. Sự rung động, tương tác, va đập của các sợi năng lượng với các tần số, cường độ và tính chất khác nhau hình thành nên thế giới hữu hình.
5.119 người đã xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL