Lời dậy của thầy Lương Minh Đáng
4.508 người đã xem · Bình luận ·

Lời dậy của thầy

Anh chị em phải xóa bỏ những gì không cần thiết trong quá khứ,để học được những điều của ngày hôm nay và những gì của mai sau.

Anh chị em phải xóa bỏ những gì không cần thiết

trong quá khứ,để học được những điều của ngày hôm nay và những gì của mai sau.

NỘI DUNG CHI TIẾT- Anh chị em phải xóa bỏ những điều không cần thiết trong quá khứ để học được những điều của ngày hôm nay và những gì của ngày mai.


- Anh chị em biết tất cả muôn loài vạn vật đều là một, kể cả chúng ta. Và Thượng Đế có trong tất cả mọi người.


- "Giúp được một người bằng thành lập năm, bảy cái chùa." Giúp ở đây là đưa được một linh hồn đi tu, trở về với Thượng Đế, chứ không phải đem tiền đóng góp xây năm, bảy cái chùa là có công đức.


- Đời giúp ta sáng tỏ đường đạo. Ta giúp đời trong lúc lâm nguy.


- Chúng ta phải đứng trên bình diện của Tốt-Xấu, Đúng-Sai, v.v. để xem cả hai chỉ là một. Như vậy chúng ta mới có sự hợp nhất trong tâm trí để dễ dàng đạt sự Minh Triết và Giác Ngộ.


- Sự tin cậy và tín ngưỡng được thể hiện qua hành động của anh chị em.


- Bị thất bại trong việc đem hạnh phúc cho mọi người còn hơn là thành công về sự gây đau khổ.


- Chỉ khi nào anh chị em biết thương linh hồn mình thì anh chị em mới có thể thương mọi người được.


- Thầy nắm giữ chìa khóa mở cửa chân lý cho anh chị em. Và chân lý là sự thật, chân lý là Thượng Đế.


- Khi chứa những điều tốt trong tâm thì anh chị em không thể trở thành người xấu được.


- Khi còn thể xác, tất cả mọi người đều bị lệ thuộc bởi phong tục, tập quán, gia đình xã hội, v.v. Do đó chúng ta chỉ thể hiện được tình thương được tối đa 70% mà thôi. Khi lìa bỏ thể xác, linh hồn chúng ta mới thể hiện Tình Thương được trọn vẹn 100%.


- Sự chấp nhận đem lại tự do hoàn toàn.


- Trên Thiên Đàng không cần anh chị em giúp. mà chỉ có ở trần gian này mới cần sự giúp đỡ của anh chị em.


- Khi bị con người thử thách thì anh chị em sẽ bị suy yếu, nhưng nếu Thượng Đế thử thách thì anh chị em sẽ trở thành vững mạnh hơn.


- Nếu gạt bỏ được sự tham vọng và ham muốn của mình thì anh chị em sẽ biết thương mọi người. Và Thượng Đế sẽ ở gần anh chị em.

Anh chị em phải xóa bỏ những gì không cần thiết

trong quá khứ,để học được những điều của ngày hôm nay và những gì của mai sau.

Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Kim tự tháp đôi
0 người đã mua
0 đ chiếc
để đặt mua
Bài viết mới
Lời dậy của thầy Lương Minh Đáng
4.508 người đã xem
Nhiều người xem
Lời dậy của thầy Lương Minh Đáng
4.508 người đã xem