Buổi họp đặc biệt tại Boomhock, Loosdrecht, Hà Lan - 13-21/5/1996
1.905 người đã xem · Bình luận ·

Buổi họp đặc biệt tại Boomhock, Loosdrecht, Hà Lan - 13-21/5/1996

Tất cả anh chị em, đây là dịp may hiếm có. Tôi ở đây 1 tuần lễ, tám, chín ngày. Nói tóm lại trong thời gian này, những cái nào anh chị em không hiểu, bất cứ trong lãnh vực gì, anh chị em hởi tôi trả lời hết cho anh chị em học.
NỘI DUNG CHI TIẾT

Buổi họp đặc biệt tại Boomhock, Loosdrecht, Hà Lan - 13-21/5/1996

Các Anh/chị/em nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, học cấp nào đọc bài giảng cấp đó và tuyệt đối không được tập trước công thức lớp cao khi chưa được nhận năng lực của cấp lớp đó, quan trọng nhất vẫn là anh chị em đọc theo dòng điện năng của sự dẫn dắt mách bảo và không quyên điều Thầy đã dạy trong việc đọc tài liệu sách báo tư liệu vv…, đó là “Truyền điện vô trước khi đọc”.

Tải xuống: Buổi họp đặc biệt tại Boomhock, Loosdrecht, Hà Lan - 13-21/5/1996Đọc Online