Sách Tâm linh và Thiền định
1.243 người đã xem · Bình luận ·

Sách Tâm linh và Thiền định

Hơn 27 năm tu tập và 10 năm hoằng pháp, được sự gìn giữ của ơn Trên, tôi đã qua năm châu: Mỹ, Á, Âu, Phi và Úc để phổ biến và thi hành Nhân Điện, sử dụng Năng Lượng Vũ Trụ vô biên, tạo cho sinh vật thái hòa mà con người là tâm điểm. Do đó, viện nghiên cứu do tôi sáng lập mang tên Tâm Linh Con Người Thiền Định (Spiritual Human Yoga)

Hơn 27 năm tu tập và 10 năm hoằng pháp, được sự gìn giữ của ơn Trên, tôi đã qua năm châu: Mỹ, Á, Âu, Phi và Úc để phổ biến và thi hành Nhân Điện, sử dụng Năng Lượng Vũ Trụ vô biên, tạo cho sinh vật thái hòa mà con người là tâm điểm. Do đó, viện nghiên cứu do tôi sáng lập mang tên Tâm Linh Con Người Thiền Định (Spiritual Human Yoga)

NỘI DUNG CHI TIẾT

TÂM LINH THIỀN ĐỊNH

KHẢI NHẬP

          Sau khi được mặc khải từ Thượng Thiên, tôi nghiêm túc khởi trình tu tập, công phu nghiên cứu, nhận thức, khám phá, và sử dụng Năng Lượng Vũ Trụ để hoằng pháp cứu nhân qua Trường Sinh Học hay Nhân Điện. Hành Nhân Điện là thuận thiên đức, hành thiên mệnh, thuận thiên đức, vì Trời có đức Nguyên, Hàn, Lợi, Trinh, mà Thoán từ đã giải thích trong quái Càn, Dịch Kinh thượng, Nguyên, Hành là nguồn gốc vạn vật sinh trưởng từ vũ trụ năng lượng. Lợi, Trinh vì biến hóa bởi sức mạnh vô biên của Năng Lượng Vũ Trụ để thái hòa nguyên khí.

          Hơn 27 năm tu tập và 10 năm hoằng pháp, được sự gìn giữ của ơn Trên, tôi đã qua năm châu: Mỹ, Á, Âu, Phi và Úc để phổ biến và thi hành Nhân Điện, sử dụng Năng Lượng Vũ Trụ vô biên, tạo cho sinh vật thái hòa mà con người là tâm điểm. Do đó, viện nghiên cứu do tôi sáng lập mang tên Tâm Linh Con Người Thiền Định (Spiritual Human Yoga). Hành thiên mệnh, vì ý thức mệnh trời trong ta và ta mang trọng Thiên chức. Bởi lẽ đó, trong 10 năm qua và tiếp tục hành trình, tôi cùng tất cả anh chị em Nhân Điện hành giả, đem tình thương đến mọi người, xoa dịu những người mang bệnh tật và gia tăng cường tráng, minh mẫn cho họ.

          Dĩ nhiên, hành đạo lý tất gặp khó khăn, trở ngại và nguy nan. Đây là khó khăn của Moses hướng đạo đoàn người Do Thái rời Ai Cập trong nhiều thập niên nan trình trên sa mạc tìm nơi lập quốc. Là khó khăn và trở ngại của Tất – Đại – Đa Thích – Ca (Shiddbartba Gautama) trong 6 năm tầm đạo và của Phật Thích Ca (Gautama the Buddba) trong hơn 40 năm hành đạo. Là nguy nan của Socrate, nhà hiền triết Hy Lạp đã bị kết án bằng độc dược vì minh triết của mình. Là hoạn nạn của Galileo, nhà Vật lý và Thiên văn học Ý bị kết án tù chung thân năm 1633 bởi tòa án Công Giáo La Mã, vì ông đã chứng minh cho lý thuyết quả địa cầu quay chung quanh mặt trời (Copernical theory). Chứng minh này, theo Công Giáo La Mã, là nghịch với giáo lý. Mãi đến năm 1979, Giáo hoàng John Paul II mới phủ nhận bản án của hơn 3 thế kỷ về trước và đến tháng 10 năm 1992, sự sai lầm của Công Giáo La Mã được xác nhận. Là nguy hại của Jeanne d”Arc, một anh thư Pháp đã nhận sứ điệp và sứ mệnh thánh linh để cứu nước Pháp trong “Cuộc Chiến Một Trăm Năm” (Hundred Year”s War). Để rồi sau đó, Tòa án Giáo hội kết tội bà chống giáo lý và dùng yêu thuật, vì bà tự trực tiếp nhận trách nhiệm trước Thượng Đế hơn là trách nhiệm đối với Tòa Thánh La Mã. Ngày 30/5/1431, Jeanne d”Arc đã bị hỏa thiêu tại Old Market Aquare ở thành phố Ronen. 25 năm sau, tòa tái xử bà vô tội. Năm 1920, Giáo hoàng Benedict XV phong Thánh cho bà, Thánh Jeanne d”Arc. Là nguy nan của Khổng Tử bị vây khốn, tuyệt lương thực ở Trần quốc, và gần nguy hiểm đến sinh mạng khi qua đất Khuông, nhưng Ngài đã thản nhiên:

          “Trời chưa bỏ mất Đạo, thì người đất Khuông kia làm gì bại được ta”

          Là hàm oan của Trâu Viễn, nhà hiền triết Trung Hoa bị hạ ngục, để rồi, 6 tháng trời không xương bay (Trâu Viễn hạ ngục lục nguyệt phi sương)

          Nhân Điện hành giả thuận theo tính biểu sinh của Trời Đất, luôn luôn tận dụng khả năng mình để cứu sinh mạng đến giây phút cuối cùng. Điều này; tôi minh xác, là tất cả những người trong cộng đồng Tâm Linh Con Người Thiền Định (SHY) hay còn được gọi là Nhân Điện hành giả, tuyệt đối chống lại mọi phương cách dưới bất cứ hình thức nào có thể phương hại đến sinh mệnh con người.

          Ngoài ra, phương pháp điều trị bằng Năng Lượng Vũ Trụ hay Nhân Điện, luôn luôn tôn trọng, hòa hợp, không chống đối bất cứ ngành y học hiện hữu nào gồm y khoa thông thường (conventional medicine) và các ngành y học khác (alternative medicine/ unconventional medicine)1.

          Một cách tổng quan, tôi sẽ trình bày chi tiết về Tâm Linh Thiền Định, tương qua tâm – thân và luân xa, tâm linh, Năng Lượng Vũ Trụ, và đạo lý, để thi hành sứ điệp mà tôi đã, đang, và tiếp tục thu nhận qua ân sủng của Đấng Tối Cao.

Trọng thu Kỷ Mão, 1999

Dr. Lương Minh Đáng, Ph. D., D. Sc


Tải xuống

Đọc Online

Hơn 27 năm tu tập và 10 năm hoằng pháp, được sự gìn giữ của ơn Trên, tôi đã qua năm châu: Mỹ, Á, Âu, Phi và Úc để phổ biến và thi hành Nhân Điện, sử dụng Năng Lượng Vũ Trụ vô biên, tạo cho sinh vật thái hòa mà con người là tâm điểm. Do đó, viện nghiên cứu do tôi sáng lập mang tên Tâm Linh Con Người Thiền Định (Spiritual Human Yoga)