Người trị bệnh cần những tư tưởng, đức tính nào ?
989 người đã xem · Bình luận ·

Người trị bệnh cần những tư tưởng, đức tính nào ?

Người thực hiện luôn luôn luyện tập trong tư tưởng của chính mình thật sự được BÌNH TĨNH trong mọi lĩnh vực, từ việc nhỏ nhất ở gia đình đến việc cao nhất của xã hội...

Người thực hiện luôn luôn luyện tập trong tư tưởng của chính mình thật sự được BÌNH TĨNH trong mọi lĩnh vực, từ việc nhỏ nhất ở gia đình đến việc cao nhất của xã hội...

NỘI DUNG CHI TIẾT

KHOA TRỊ BỆNH

TRƯỜNG SINH HỌC (Trích tài liệu lớp 3 - Thầy Lương Minh Đáng)


Đòi hỏi NGƯỜI THỰC HIỆN có những TƯ TƯỞNG và ĐỨC TÍNH như sau:

1. Người thực hiện luôn luôn luyện tập trong tư tưởng của chính mình thật sự được BÌNH TĨNH trong mọi lĩnh vực, từ việc nhỏ nhất ở gia đình đến việc cao nhất của xã hội. Đây là công thức TU LUYỆN vô cùng khó khăn, đòi hỏi người thực hiện phải luyện cho ĐẠT ĐƯỢC, dù thời gian và không gian kéo dài vô tận, người thực hiện phải cố gắng với sức mình, khi đạt được kết quả, chúng ta mới thật sự mang lại nguồn HẠNH PHÚC CHO tất cả những NGƯỜI BỆNH.

2. Người thực hiện và gia đình phải chịu đựng mọi thử thách của xã hội, nhất là vị hôn phu hoặc hôn thê (nếu có) chấp nhận mọi hoàn cảnh đến với gia đình dù hoàn cảnh đó mọi người cho là xấu xa nhất. Cố gắng chịu đựng nhiều chừng nào, nạn nghiệp mình mau dứt chừng đó. Có như vậy sự sáng suốt về tâm linh của chúng ta đạt càng cao. Khi đạt được cao, cơ thể chúng ta hoàn toàn thu hút được TỪ TRƯỜNG CỦA VŨ TRỤ một cách dễ dàng. Như vậy chúng ta mới thật sự có đủ khả năng TRỊ LIỆU cho tất cả BỆNH NHÂN đến với chúng ta, dù người đó có nhiều căn BỆNH NAN Y.

3. Đặt TÌNH THƯƠNG BỆNH NHÂN ngang hàng với TÌNH THƯƠNG CỦA GIA ĐÌNH, không nên dị biệt bất cứ thành phần nào. 

4. Trong lúc trị bệnh, TƯ TƯỞNG luôn luôn hướng về NGƯỜI BỆNH (đừng bao giờ bị chi phối ngoại cảnh).

5. Khoa này đòi hỏi người thực hiện phải hy sinh quyền lợi cá nhân của chính mình, có nghĩa là từ chối 3 điểm DANH, LỢI, TÌNH. Chỉ đem DANH cho TỔ QUỐC, đem LỢI cho DÂN TỘC và đem TÌNH THƯƠNG cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

6. Trong cơ thể chúng ta có 7 huyệt chính, sau khi được khai mở, chúng ta sẽ giúp đỡ rất nhiều cho nhân sinh. Sau khi Huynh Đệ có cơ hội thực tập TRỊ BỆNH cho quen, rồi sau đó có CĂN DUYÊN chúng tôi sẽ khai mở huyệt thứ 7 cho Huynh Đệ. Chừng đó Huynh Đệ sẽ ngang hàng với chúng tôi, mà có cơ hội thực hiện những hoài bão mà các Huynh Đệ ước muốn, để giúp đỡ chúng sinh.

Người thực hiện luôn luôn luyện tập trong tư tưởng của chính mình thật sự được BÌNH TĨNH trong mọi lĩnh vực, từ việc nhỏ nhất ở gia đình đến việc cao nhất của xã hội...