Trị bệnh bằng nhân điện

Người trị bệnh cần những tư tưởng, đức tính nào ?
Người thực hiện luôn luôn luyện tập trong tư tưởng của chính mình thật sự được BÌNH TĨNH trong mọi lĩnh vực, từ việc nhỏ nhất ở gia đình đến việc cao nhất của xã hội...
730 người đã xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL