Minh Triết – Giác Ngộ
1.444 người đã xem · Bình luận ·

Minh Triết – Giác Ngộ (Thầy Lương Minh Đáng)

Giác Ngộ là danh từ của triết học và tôn giáo, Đạo Phật thường dùng từ Giác Ngộ để chỉ trạng thái tu học thành đạt tột cùng của một nhà tu, một người tu hành đạt được mức độ Giác Ngộ tức là đã thành Phật vị, La Hán, trạng thái trí tuệ, Tâm Linh mà hơn hai ngàn năm trăm năm trước
NỘI DUNG CHI TIẾT

Thầy Lương Minh Đáng

Giác Ngộ là danh từ của triết học và tôn giáo, Đạo Phật thường dùng từ Giác Ngộ để chỉ trạng thái tu học thành đạt tột cùng của một nhà tu, một người tu hành đạt được mức độ Giác Ngộ tức là đã thành Phật vị, La Hán, trạng thái trí tuệ, Tâm Linh mà hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Thái Tử Siddhartha Gautama đã đạt được sau nhiều năm tu học. Chữ Giác Ngộ đồng nghĩa với chữ Phật, La Hán, chúng ta không phải là những nhà tu hành Phật giáo, nhưng chúng ta vẫn có thể dùng chữ Giác Ngộ đi kèm chữ Minh Triết như  Thầy  thường  nói  với  anh  chị  em  trong  những  lớp  học,  bài  giảng  của Thầy, “Minh Triết thể xác, Giác Ngộ linh hồn” để chỉ một đối tượng Tâm Linh cực cao mà chúng ta cần phải học hỏi và thực hành cho những lợi ích thể xác và linh hồn chúng ta.


Ngày xưa, Thái Tử Siddhartha Gautama không học được Giác Ngộ từ bất cứ con người phàm trần nào, đạo giáo nào, Ngài đã đi theo nhiều người, nhiều đạo giáo khác nhau, nhưng rồi Ngài đã phải từ bỏ tất cả, bằng phương cách tọa thiền  dưới  gốc  Bồ  Đề 49 ngày  đêm, sau cùng chỉ bằng  một  giây phút ngắn ngủi liên lạc Tâm  Linh với các Đấng Cao Cả vô hình, Thái Tử Siddhartha Gautama đã học được đầy đủ bài học Giác Ngộ từ Thượng Thiên, trở thành vị Phật Tổ Thích Ca Daibutsu Buddha.

Bây giờ, muốn học bài học Giác Ngộ từ Thượng Thiên như Đức Phật Thích Ca xưa kia đã học, chúng ta, những Học Viên Nhân Điện, cũng phải theo con đường học đạo của Đức Thích Ca hơn hai ngàn năm trước, học Minh Triết  Giác  Ngộ  cho  thể  xác,  linh  hồn  chúng  ta,  nhưng  không  theo  những đường lối cũ,  chúng ta theo  những phương thức  mới  rất  dễ  dàng  và  nhanh chóng bằng phương pháp khai mở Luân xa, nhanh chóng và trực tiếp nhận điện từ Thượng Thiên để tiếp xúc với Thần Linh, Thượng Đế. Chúng ta tiếp xúc với các Đấng Thiêng Liêng bằng con đường Tâm Linh, cụ thể là bằng cách “Khai mở Luân xa và Truyền điện”, để học những bài học Minh Triết Giác Ngộ và quan trọng là, chúng ta nhận  từ các Đấng không phải chỉ có những bài học lý thuyết, mà là những quyền năng khả năng của các Đấng, không phải để được một danh xưng nào đó mà là để thực hành những nhiệm vụ cao cả, quan trọng, nặng nề, lớn lao, của Thượng Đế giao phó, cụ thể là những công việc trị bệnh và truyền điện cho mình, cho người thân, người lạ, cây cỏ, hoa màu, giúp đỡ những Linh hồn Bất Tử Bất Diệt.


Như vậy, Giác Ngộ là hiểu biết mọi sự vật mà con người có thể học hỏi từ Thượng Thiên, từ Thượng Đế, từ những Đấng Tối Cao Vô hình, nhưng đó  là  những  sự  hiểu  biết  không  có  giới  hạn  thời  gian,  không  có  giới  hạn không gian.  Dĩ  nhiên  đây  là  những điều  rất  khó,  vô  cùng  khó  khăn, trong suốt  nhiều  ngàn  năm,  nhiều  triệu  năm,  thậm  chí  là  đã  nhiều  tỉ  năm  qua, Thượng Đế tạo dựng Vũ Trụ, vạn vật, con người, nhưng mà Thượng Đế chỉ mới trao ra một phần rất nhỏ trí tuệ, Tâm Linh của Thượng Đế cho một số rất ít con người ở chốn phàm trần.

Lịch sử Nhân Loại nhiều  triệu năm qua chỉ ghi  nhận một con số  rất nhỏ những con người tu hành tinh tấn, chứng đạt quả vị Giác Ngộ, có tâm thức tương thông với Thượng Đế, nhưng bây giờ, thời đại này, thời điểm này, Thượng Đế có những quyết định mới, với số dân Địa cầu đã lên tới trên 6 tỉ người, tương lai sẽ lên 10 tỉ, 15 tỉ, 20 tỉ người, con người sẽ có rất nhiều nhu cầu của đời sống: lương thực, hoa màu, khí hậu, nước uống, đất đai, phương tiện  di  chuyển,  phương  tiện  thông  tin…,  bao  nhiêu  khó  khăn,  khủng  hoảng của con người: đói nghèo, tranh chấp, chiến tranh, hận thù,… cần tới sự giúp đỡ của Thượng Đế, và Thượng Đế đã có quyết định ban cho con người những hồng ân, đặc ân, một phương tiện để học hỏi Tâm Linh, bằng phương pháp Nhân Điện, anh chị em nếu chịu học hỏi, thực hành, anh chị em sẽ đạt được quả vị Minh Triết, Giác Ngộ, chiếc chìa khóa Tâm Linh của Thượng Đế, để giải quyết những như cầu, khó khăn của con người mà Nhân Loại đã từng ước muốn, mong cầu, đã từng tìm kiếm trong nhiều triệu năm qua.Minh Triết, Giác Ngộ là những tri thức cực cao của Thượng Đế, cho nên anh chị em phải học hỏi trực tiếp từ Thượng Đế, chỉ có Thượng Đế mới có thể dạy dỗ cho anh chị em những gì gọi là Giác Ngộ, Minh Triết, bằng con đường Tâm Linh, trực tiếp tiếp xúc với Thượng Đế, nhưng muốn được tiếp  xúc  với  Thượng  Đế,  anh  chị  em  cần  có  một  năng  lực  Tâm  Linh  rất mạnh, rất  cao, rất đặc  biệt. Không phải  một  người  thường  có  thể  tiếp  xúc được với Thượng Đế, Thầy là người trung gian, Sứ Giả của Thượng Đế, bởi vì linh hồn Thầy được Thượng Đế gửi xuống trần gian này để giúp đỡ anh chị em, giúp đỡ Nhân Loại này học hỏi và tiến hóa, Minh Triết và Giác Ngộ, trao cho anh chị em những năng lực tối cao của Thượng Thiên để anh chị em thi hành những sự mạng cao cả cứu giúp Nhân Loại, con người của Thượng Đế.

(Sách Minh Triết - Giác Ngộ - Thầy Lương Minh Đáng)