Thiền chữa bệnh - Bí mật của thiền định
1.619 người đã xem · Bình luận ·

Thiền chữa bệnh - Bí mật của thiền định

Năng lượng vũ trụ là khởi nguồn của sự sống muôn loài. Sự rung động, tương tác, va đập của các sợi năng lượng với các tần số, cường độ và tính chất khác nhau hình thành nên thế giới hữu hình. Sự sắp xếp và hiện diện của muôn loài mang tính đa dạng, đó chính là hình thức tồn tại tạm thời của các vật thể hữu hình, là sự cô đặc của năng lượng do tương tác này hay khác mà ra.
NỘI DUNG CHI TIẾT

Thiền chữa bệnh - Bí mật của thiền định