Học nhân điện ở đâu

Kỷ niệm 10 năm ngày Minh Triết Giác Ngộ – sinh nhật ngành nhân điện 2017
Ngày kết thúc cấp lớp 20 của thầy và trong ngày cuối của lớp học Thầy nói rằng từ đây ngành nhân điện chính thức ra đời và ngày 28 tháng 7 là ngày sinh nhật của ngành nhân điện hay ngày Minh Triết Giác Ngộ
2.253 người đã xem
Các địa chỉ học Nhân Điện
Các trung tâm học Nhân Điện tại Việt Nam
4.149 người đã xem