Bài viết mới

117 bài viết trong 12 trang
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 6  tại Sài Gòn năm 2002 (4 lớp)
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 6 - 4 lớp tại Sài Gòn năm 2002
1.506 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 5.2 & 6 tại Hongkong ngày 22-23/06/2002
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 5.2 & 6 tại Hongkong ngày 22-23/06/2002
1.298 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 4 - ngày 20-22/10/1995 tại Thái Lan (bản đẹp)
Thầy Lương Minh Đáng dạy Cấp 4 tại Thái Lan, khai mở luân xa tập thể cho mọi người bằng luân xa 6 của Thầy và khai mở luân xa cho người khuyết tật bằng phương pháp đặt tay trực tiếp.
1.742 người đã xem
Bài Giảng lớp 20 - lớp Ứng dụng tâm linh II (ngày 23-28/7/2007)
BÀI GIẢNG THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG LỚP ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LINH II - LỚP 20 (Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 năm 2007, Úc châu)
1.723 người đã xem
Bài Giảng lớp 19 - lớp Ứng dụng tâm linh I (ngày 04-10/01/2007)
BÀI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG TÂM LINH I LỚP 19 đầu tiên (7 ngày từ ngày 4-10/01/2007)
1.608 người đã xem
Bài Giảng lớp 18 - lớp Triết học Đông phương III (ngày 02-06/10/2005)
BÀI GIẢNG LỚP TU NGHIỆP 5 NGÀY (LỚP 18) LỚP TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG III (TỪ NGÀY 02-06/10/2005)
2.491 người đã xem
Bài Giảng lớp 16 - lớp Triết học Đông phương I (ngày 9-18/4/2005)
BÀI GIẢNG LỚP TU NGHIỆP 10 NGÀY (LỚP 16) LỚP TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG 1 (TỪ NGÀY 9-18/04/2005)
1.506 người đã xem
Các học viên nhận được gì khi học nhân điện ? (Charoon Triển)
Tôi đã được gì từ việc học nhân điện, các học viên nhân điện được gì khi học nhân điện. Đó là năm ích lợi sau đây
1.455 người đã xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Facebook