Bài viết mới

117 bài viết trong 12 trang
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13+ đầu tiên  tại Úc ngày 31/10-02/11/2003
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13+ đầu tiên tại Úc ngày 31/10-02/11/2003 (Audio)
1.886 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13  tại Melbourn, Úc ngày 23/02-01/03/2003
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 13 tại Melbourn, Úc ngày 23/02-01/03/2003
1.617 người đã xem
Buổi họp đặc biệt tại Boomhock, Loosdrecht, Hà Lan - 13-21/5/1996
Tất cả anh chị em, đây là dịp may hiếm có. Tôi ở đây 1 tuần lễ, tám, chín ngày. Nói tóm lại trong thời gian này, những cái nào anh chị em không hiểu, bất cứ trong lãnh vực gì, anh chị em hởi tôi trả lời hết cho anh chị em học.
1.906 người đã xem
Ngành học Nhân điện khai thác tiềm năng con người
Ngành học nhân điện được cấu trúc theo mô hình kim tự tháp, đó là từ thấp lên cao, thấp là tiếp nhận và sử dụng năng lượng vũ trụ với băng tần thấp, cao là với băng tần cao hơn cho từng bước thích nghi của người học với năng lượng vũ trụ, chứ dù cao hay thấp đều không ngoài mục tiêu khai thác năng lượng vũ trụ phục vụ cho đời sống nhân sinh.
1.897 người đã xem
Cấu Trúc Năng Lượng - Chức Năng Của Bộ Não
Tất cả muôn loài vạn vật đang sống trong nguồn năng lượng vô biên của Thượng Đế. Con người và vạn vật biến hóa trong sự liên hệ mật thiết với Đấng sáng tạo. Đồng thời con người cũng có khả năng sáng tạo.
1.789 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13  tại Châu Âu ngày 11-17/12/2004
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13 tại Châu Âu ngày 11-17/12/2004
1.758 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13 tại SanJose, Mỹ ngày 21-23/12/2004
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 11,12,13 tại SanJose, Mỹ ngày 21-23/12/2004
1.750 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đặc biệt tại Houston, Mỹ ngày 31/5/2002
Thầy Lương Minh Đáng dậy Lớp 7 đặc biệt tại Housston, Mỹ ngày 31/5/2002
1.773 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đầu tiên tại Florida, Mỹ ngày 25/11/1999
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7 đầu tiên tại Florida, Mỹ ngày 25/11/1999
1.601 người đã xem
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7,7+  tại Thái Lan ngày 16/07/2002
Thầy Lương Minh Đáng: Lớp 7,7+ tại Thái Lan ngày 16/07/2002
1.420 người đã xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Facebook